Educatief

Als onderwijzer ben ik tijdens mijn loopbaan steeds geboeid door wat de uitgeverijen allemaal op de educatieve markt brengen. Doorheen de jaren mocht ik als auteur reeds een aantal keer meewerken aan het uitschrijven van een methode of werden een aantal educatieve artikels gepubliceerd.

Diggim@p (Plantyn)

Deze vooruitstrevende ICT-methode werd uitgebracht in 2003. ICT werd er steeds geïntegreerd binnen een ander leergebied.
Ik maakte deel uit van het auteursteam van het 5de en 6de leerjaar.

 

De Taalbende (Plantyn)

Voor deze taalmethode werkte ik anderhalf jaar als auteur voor het 6de leerjaar. Hierbij schreef ik ook een aantal teksten (o.a. de Blauwe Blooper, Miet Huizentuit goes China, Vakantie Verpest) en gedichten (o.a. De Dolle Dierentuin).
Daarnaast was ik een aantal maanden actief als hoofdauteur voor het 5de leerjaar.

 

Leerrijk.be (Plantyn)

Ik werkte in het verleden een aantal ICT-projecten (eTwinning) uit voor het lager onderwijs waarbij er bewust laagdrempelig werd gewerkt. Een aantal van deze projecten (Eyes, H@ppy F@ces en Sp@ce) schreef ik als praktijkvoorbeeld uit voor Leerrijk.be, de onderwijssite van uitgeverij Plantyn.